سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

مشخصات بلاگ

تماس با ما جهت روشن شدن فانوس و استفاده از برق بصورت رایگان
09124762993

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است


تصویری از قدرت خدا - 2

  • « قطعه 40 شهدای گمنام - سرداران بی پلاک »

آزردن پدر یا مادر باعث نزدیک شدن مرگ و

برداشته شدن برکت از زندگی خاهد شد.


امام باقر - اصول کافی جلد4

  • « قطعه 40 شهدای گمنام - سرداران بی پلاک »


تصویری از قدرت خدا - 1

  • « قطعه 40 شهدای گمنام - سرداران بی پلاک »