سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

مشخصات بلاگ

تماس با ما جهت روشن شدن فانوس و استفاده از برق بصورت رایگان
09124762993

۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • « قطعه 40 شهدای گمنام - سرداران بی پلاک »

دریافت صوت

کوتاه و شنیدنی درباره مرگ

 پیشنهاد دانلود با حجم بسیار کم


  • « قطعه 40 شهدای گمنام - سرداران بی پلاک »


  • « قطعه 40 شهدای گمنام - سرداران بی پلاک »

امام معصوم: خدمت به پدر و مادر، کفاره گناهان کبیره است.

(وسائل الشیعه جلد 15)

  • « قطعه 40 شهدای گمنام - سرداران بی پلاک »


  • « قطعه 40 شهدای گمنام - سرداران بی پلاک »