سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

مشخصات بلاگ

تماس با ما جهت روشن شدن فانوس و استفاده از برق بصورت رایگان
09124762993در قیامت، کسی نمی تواند سخن بگوید بلکه به جای زبان، دست ها سخن می گویند و پاها شهادت می دهند و پوست بدن ها  به زبان می آیند و به آنچه توسط شخص انجام داده اند، اعتراف می کنند.

پس اشخاص نمی توانند هیچ موضوعی را از خدا پنهان کنند.

امام علی - تفسیر المیزان جلد 17

  • ۹۷/۰۴/۲۲
  • « قطعه 40 شهدای گمنام - سرداران بی پلاک »