سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

مشخصات بلاگ

تماس با ما جهت روشن شدن فانوس و استفاده از برق بصورت رایگان
09124762993

بازیگر نقش زُلیخا خطاب به مریم رجوی (سرکرده منافقین) که مردم  رو تشویق به تظاهرات و خرابکاری در شهرهای ایران کرده بود:


خائن ، حنایت دیگر رنگ ندارد!

حنای مریم خائنی که هفده هزار نفر از هموطنانش را شهید کرده،
در نزد ایرانیان دلیر رنگی ندارد

  • ۹۷/۰۴/۱۵
  • « قطعه 40 شهدای گمنام - سرداران بی پلاک »