سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

عواقب نگاه خشم آلود به پدر یا مادر

دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰ ق.ظ

نماز فردی که به پدر یا مادر خود نگاه خشم آلود کند اگرچه حتی آنها به او ستم یا بدی کرده باشند در درگاه الهی پذیرفته نمی شود !


امام صادق علیه السلام ـ اصول کافی جلد4


  • ۹۵/۰۳/۱۷
  • مجید