سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

عرضه نامه عمل انسان در هر صبحگاه به خداوند

جمعه, ۷ خرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۵۳ ب.ظ

سید شهدا (ع): آنچه در طول شبانه روز  انجام می دهی، در هر صبحگاه بر خداوند متعال عرضه خواهد شد !!!            

(عیون اخبار رضا)

  • ۹۵/۰۳/۰۷
  • مجید