سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

زمزمه با شهید گمنام ـ 14

جمعه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۰۵:۵۱ ب.ظ


حضور هنرمندان در قطعه سرداران بی پلاک

  • ۹۴/۱۲/۲۱
  • مجید