سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

زمزمه با شهید گمنام ـ 13

جمعه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۰۵:۵۰ ب.ظ حضور هنرمندان در قطعه سرداران بی پلاک
  • ۹۴/۱۲/۲۱
  • مجید