سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

مشخصات بلاگ

تماس با ما جهت روشن شدن فانوس و استفاده از برق بصورت رایگان
09124762993خداوند ملتی را عذاب نخواهد کرد مگر زمانی که نسبت به

حقوق هم نوعان خود، بی اعتنا باشند.
(امام صادق (ع) مستدرک الوسایل جلد 12 )

         


درآمد حاصل از فروش نفت و عوارض و مالیات، بین حدود ۳۰ میلیون نفر از مردم کشور (یعنی حقوق بگیران) توزیع می‌شود، حدود ۳۰ میلیون نفر دیگر از مردم از طریق درآمد خصوصی زندگی می‌کنند و به دریافتی از حکومت نیاز ضروری ندارند.

۱۰  تا ۱۵ میلیون نفر از مردم که همان گرسنگان و محرومان جامعه هستند، حداکثر درآمدشان از حکومت، همان یارانه ماهی ۴۵۵۰۰ تومان است و عموماً از هیچ جای دیگر درآمد ندارند . 

چه کسی گفته دولت فقط مسئول این است که به حقوق‌بگیران رسیدگی کند؟ مسئول گرسنه ماندن حداقل ۱۰ میلیون نفر از مردم که مانند دیگران از درآمد حاصل از فروش نفت، حق دارند، کیست؟


رحماندوست، نماینده مردم تهران خبرگزاری فارس  94/6/4
  • ۹۴/۰۶/۰۷
  • « قطعه 40 شهدای گمنام - سرداران بی پلاک »