سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

زمزمه با شهید گمنام ـ 9

جمعه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۳ ق.ظحضور ورزشکاران در قطعه سرداران بی پلاک


  • ۹۴/۰۲/۱۸
  • مجید