سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

عواقب ظلم به انسان ضعیف

جمعه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۰۵ ب.ظ

امام علی(ع) خطاب به امام حسین (ع): بترس از ظلم کردن به کسی که به غیر از خدا یاوری ندارد.


منبع: اصول کافی جلد 2

  • ۹۴/۰۲/۱۸
  • مجید