سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

مهر نماز فرشتگان ...

شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۰۶:۳۲ ب.ظ

این خاک که ما این چنین غفلت زده پای بر آن می گذاریم، مهر نماز فرشتگان است


                                                                                         "شهید آوینی"