سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

مشخصات بلاگ

تماس با ما جهت روشن شدن فانوس و استفاده از برق بصورت رایگان
09124762993

آقای رحیم پور ازغدی:
به بالکان رفته بودم. دیدم در بخشی از آنجا جوک میسازند. مثلاً ما که جوک میسازیم و میگوییم ملانصرالدین چی است. دیدم که جوک میگویند و میگویند " حَسَ و حوسو " .  در لطیفه ها و جوکها میگویند حَسَ و حوسو  مثلا رفتند کجا و دیدند این جوری است و هِر و هِر ...(خنده).
 بعد به او گفتم که حَسَ و حوسو  کی هستند؟ آیا حسن و حسین میدانی کی هستند؟ گفت: نه. گفتم: اینها پسرهای پیغمبر هستند. پیغمبر راجع به حسن و حسین اینها را گفته. گفت: ما نمیدانیم. اینها از زمانی که امویه اینجا حاکم بودند، اینها این کارها را میکردند. مثل جوکهایی که بین خود ما ساخته شده.  علی ماند و حوضش ... کوچه علی چپ ... راجع به فاطمه چقدر جوک میگویند. حالا بخشی از آنرا بهاییها، صهیونیستها و دستگاه شاه درست کرده اند ...
اینها هزار سال روی افکار عمومی کار کرده اند.

منبع: خبرگزاری تسنیم ، وارث