سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

مشخصات بلاگ

تماس با ما جهت روشن شدن فانوس و استفاده از برق بصورت رایگان
09124762993

آماده ای؟

چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۰۴:۳۵ ب.ظ
همین الآن اگر ملک الموت سر رسد و تو را به عالم باقی فرا خواند، آماده ای؟

                                                             
" شهید آوینی "