سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

مشخصات بلاگ

تماس با ما جهت روشن شدن فانوس و استفاده از برق بصورت رایگان
09124762993

تماس با متولیان قطعه سرداران بی پلاک

يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۰ ق.ظتلفن جهت روشن شدن فانوسها و استفاده از برق و فرش بصورت رایگان 

برای انجام مراسم مذهبی و خطبه عقد در این قطعه :

  
     09124762993 تلگرام  :   http://telegram.me/GomNam40